ZapisyO projekcieMateriały on-lineKonkursGaleriaPoprzednie edycjePatroni i partnerzy

O projekcie

Fundacja GPW zaprasza do udziału w 3. edycji bezpłatnego projektu edukacyjnego "Niebanalnie o Giełdzie" zaplanowanej na rok szkolny 2022/2023 oraz 2023/2024! 

Celem projektu „Niebanalnie o giełdzie” jest poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia zawierające treści ekonomiczne. Tematyka projektu w szczególności dotyczy zasad funkcjonowania rynku kapitałowego, przedstawienia jego instrumentów oraz ryzyka związanego z inwestowaniem. W 3. edycji dodatkowo nacisk położyć chcemy na zagadnienia z zakresu zarządzania finansami osobistymi w tym m.in.: planowanie budżetu domowego, deponowanie i pożyczanie pieniędzy oraz oszczędzanie na emeryturę. 

Projekt stanowić ma uzupełnienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji nauczycieli w związku ze zmianą programową i wdrożeniem w roku szkolnym 2023/2024 nowego przedmiotu „Biznes i Zarządzanie”.

Do kogo adresujemy projekt: 

Korzyści z udziału w projekcie: 

ELEMENTY PROJEKTU: 

1. Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę

2. Funkcjonowanie giełdy

3. Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe

AUTORZY/PROWADZĄCY: kadra Szkoły Giełdowej Fundacji GPW

FORMUŁA ON-LINE

 

1. Planowanie finansowe i emerytalne

2. Deponowanie i pożyczanie pieniędzy

3. Inwestowanie i ryzyko na rynku finansowym

AUTORZY/PROWADZĄCY: kadra Szkoły Giełdowej Fundacji GPW z UE we Wrocławiu

FORMUŁA ON-LINE

 

Cel warsztatów: zwiększenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie zarządzania finansami osobistymi, tak aby mieli oni podstawy do rozwijania tych kompetencji wśród swoich uczniów.

Metody pracy: podczas warsztatów omówione oraz wykorzystane zostaną atrakcyjne, nowoczesne i innowacyjne formy przekazu wiedzy oparte na elementach pracy zespołowej oraz metody aktywnego nauczania (które były również omawiane w ramach realizacji I i II edycji projektu), w tym np.:

Wykorzystanie powyższych metod w codziennej pracy nauczyciela przyczynić się ma do rozwoju kompetencji miękkich u uczniów, w tym kompetencji 4K (kooperacja, komunikacja, kreatywność, krytyczne myślenie) oraz zachęcenia ich do samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy.

Zagadnienia poruszane podczas warsztatów:

Harmonogram warsztatów:

WARSZTATY STACJONARNE:

09.00 – 09.30 rejestracja 

09.30 – 09.45 powitanie uczestników, informacje o projekcie

09.45 – 12.45 warsztaty (I część)

12.45 – 13.30 lunch i networking

13.30 – 16.45 warsztaty (II część)

16.45 – 17.00 zakończenie, rozdanie certyfikatów

 

WARSZTATY ONLINE:

09.00 – 09.15 powitanie uczestników, informacje o projekcie

09.15 – 12.15 warsztaty (I część)

12.15 – 12.45 przerwa

12.45 – 15.45 warsztaty (II część)

15.45 – 16.00 zakończenie

 

AUTORZY/PROWADZĄCY: kadra Wydziału Psychologii UW pod opieką dr hab. Katarzyny Sekścińskiej

 

Cele warsztatów:

Korzyści ze szkolenia:

AUTORZY/PROWADZĄCY: Centralny Dom Technologii

FORMUŁA ON-LINE/ STACJONARNA

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE NA STRONIE INTERNETOWEJ

W ramach I edycji projektu "Niebanalnie o giełdzie" powstał film edukacyjny oraz scenariusze lekcji o rynku kapitałowym. Są one dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych. 

Dzieki temu osoby, które nie wezmą udziału w lokalnych szkoleniach, będą mogły skorzystać z narzędzi pomocnych do prowadzenia lekcji zawierających treści ekonomiczne. 

Materiały są dostępne do pobrania z zakładki Materiały on-line.

 

Udział we wszystkich elementach projektu jest bezpłatny. Zapraszamy!